projects

פרויקטים

.

Rua Aires De Ornelas 67, Porto

פרויקט הכולל 7 דירות סטודיו ודירת גן רחבה.

בשיווק

בהליכי תכנון

.

R. De Vera Cruz 187, Porto

בשיווק

הבניה צפוי הלהתחיל באגוסט 2024

.

Rua de Anselmo Braancamp 437,

14 דירות מודרניות במרכז העיר פורטו במיקום מרכזי הנבנות לצורך התאמתן להשכרות קצרות טווח.

בשיווק

מכירות פרה-סייל בלבד

הבניה צפויה להתחיל באוגוסט 2023

.

.

Rua Dos Cedros 52 Porto

הסתיים

כל הדירות נמכרו

הסתיימה

.

Urbanização Ex-Sincoral, 9001, A, 3 UF, 2625-125 Póvoa de Santa Iria, Lisbon

רכישת בניין מסחרי צמוד לשכונת מגורים חדשה בפרברי ליסבון. הבניין הושכר בשנת 2020, בשיאה של מגיפת הקורונה ושופץ על ידי השוכרים לצורך התאמתו. דמי השכירות הנוכחיים נמוכים ממחירי השכירות באזור הן בשל מועד תחילת השכירות (מגיפת הקורונה) והן בשל ההשקעה המאסיבית של השוכרים בנכס.

גיוס הכספים הושלם

מחיר הנכס
נקבע לפי תשואה
של כ - 7.7%

הנכס הושכר במלואו

.

Rua do Bonjardim 924-932

הקרקע מצויה במרכז העיר פורטו ונרכשה כשעליה קיים בניין ישן לשימור ושיפוץ עם היתר לבניית 22 יח"ד. לאחר תכנון מחדש של הפרויקט, ניתן היתר בנייה מעודכן לבניית 20 יחידות מרווחות, בהן 8 בתים, שתי דירות עם גינה ושני פנטהאוזים.

גיוס הכספים הושלם

נמכרו 13
מתוך 20
הדירות בפרויקט

הביצוע החל באוקטובר 2022