Rua Aires De Ornelas 67, Porto

פרויקט הכולל 7 דירות סטודיו ודירת גן רחבה.

סטטוס בנייה:

בהליכי תכנון

תשואה של הפרויקט:

10-7%

סטטוס הפרויקט:

בשיווק

מספר דירות:

8

מה מיוחד בפרויקט

בניין של 8 דירות גג הפרויקט ישמש כשטח משותף ויאפשר מתחם אטרקטיבי לישיבה לצד ג'קוזי מפנק. הבניין מתוכנן לצורך התאמתו להשכרות קצרות טווח

תהליך הרכישה

יעוץ טלפוני עם נציג החברה

פגישה וחתימה על הסכם רכישה

רישום nif ופתיחת חשבון בנק

איסוף נתונים לקבלת המשכנתא

עיצוב וריהוט הדירה וחיבור לחברת ניהול

השלמת הליך קבלת המשכנתא

השלמת הריכשה ומסירת הדירה