Rua do Belmonte 103, Porto

וילה במרכז ההיסטורי של פורטו. לאחר תכנון מחדש, הוסבה הוילה לבניין עם ארבע דירות עבור AirBNB.

סטטוס בנייה:

הושלמה

תשואה של הפרויקט:

11%

סטטוס הפרויקט:

כל הדירות נמסרו

מספר דירות:

4 דירות

מה מיוחד בפרויקט

וילה במרכז ההיסטורי של פורטו לאחר תכנון מחדש, הוסבה לבניין עם ארבע דירות. לדירות יש אישור AL וכולן מנוהלת ומשכרות על ידי חברת ניהול מקומית עם תשואה שנתית של מעל ל- 10%.

תהליך הרכישה

יעוץ טלפוני עם נציג החברה

פגישה וחתימה על הסכם רכישה

רישום nif ופתיחת חשבון בנק

איסוף נתונים לקבלת המשכנתא

עיצוב וריהוט הדירה וחיבור לחברת ניהול

השלמת הליך קבלת המשכנתא

השלמת הריכשה ומסירת הדירה