Urbanização Ex-Sincoral, 9001, A, 3 UF, 2625-125 Póvoa de Santa Iria, Lisbon

רכישת בניין מסחרי צמוד לשכונת מגורים חדשה בפרברי ליסבון. הבניין הושכר בשנת 2020, בשיאה של מגיפת הקורונה ושופץ על ידי השוכרים לצורך התאמתו. דמי השכירות הנוכחיים נמוכים ממחירי השכירות באזור הן בשל מועד תחילת השכירות (מגיפת הקורונה) והן בשל ההשקעה המאסיבית של השוכרים בנכס.

סטטוס בנייה:

הנכס הושכר במלואו

תשואה של הפרויקט:

7.7%

סטטוס הפרויקט:

גיוס הכספים הושלם

מספר דירות:

בניין מסחרי

מה מיוחד בפרויקט

הנכס נרכש לצורך השבחת הסכמי השכירות ומכירתו לאחר מכן.
למרות דמי השכירות הנמוכים כיום, הנכס לנרכש לפי תשואה של 7%.
טיוב הסכמי השכירות, בין אם על ידי החלפ שוכרים ובין אם על ידי קיצור תקופת השכירות, יאפשרו למכור את הנכס ברווח, וזאת מעבר להכנסות מדמי השכירות השוטפים.

תהליך הרכישה

יעוץ טלפוני עם נציג החברה

פגישה וחתימה על הסכם רכישה

רישום nif ופתיחת חשבון בנק

איסוף נתונים לקבלת המשכנתא

עיצוב וריהוט הדירה וחיבור לחברת ניהול

השלמת הליך קבלת המשכנתא

השלמת הריכשה ומסירת הדירה